لیست محصولات این تولید کننده Fritz!box

 • 219,000 تومان

  نوع دستگاه : FRITZ-Box Fon مدل محصول: M2 امکان  اتصال از طریق:ِDECT باطری: Li-Ion battery, 750mAh

  219,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 1,010,000 تومان

  نوع دستگاه :Fiber Optic wireless router مدل محصول:fritz-box5490 پورت ها:power-lan-fon-usb-fiber نوع آنتن:2.4ghz و 5ghz میانگین: مصرف برق: 7/2w

  1,010,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 293,000 تومان

  نوع دستگاه : FRITZ-Box Fon مدل محصول:  C4 امکان  اتصال از طریق:ِDECT باطری: Li-Ion battery, 750mAh

  293,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 480,000 تومان

  نوع دستگاه : Wireless Router LTE مدل محصول:FRITZ_Box 6820 LTE پورت ها:-Power-LAN-SIM card نوع آنتن:2.4ghz  میانگین: مصرف برق:کمتر از 6 وات

  480,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 520,000 تومان

  نوع دستگاه : Wireless RouterADSL مدل محصول: FRITZ_Box 3272 ADSL پورت ها:-POEWR-LAN-WAN-USB-ADSL نوع آنتن:2.4ghz  میانگین: مصرف برق:8/11W

  520,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 741,000 تومان

  نوع دستگاه : Wireless Router ADSL/VDSL مدل محصول:  FRITZ_Box 3390 ADSL/VDSL پورت ها:-POEWR-LAN-WAN-USB-ADSL نوع آنتن:2.4GHZو5GHz میانگین: مصرف برق:8/11W

  741,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 805,000 تومان

  نوع دستگاه : Wireless Router ADSL/VDSL مدل محصول:   FRITZ_Box 3490 ADSL/VDSL پورت ها:-POEWR-LAN/WAN-USB-ADSL /VDSL نوع آنتن:2.4GHZو5GHz میانگین: مصرف برق:8/20W

  805,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 480,000 تومان

  نوع دستگاه : Wireless Router ADSL مدل محصول:   FRITZ_Box 7272 ADSL پورت ها:-POEWR-LAN/WAN-USB-DSL /TEL-FON نوع آنتن:2.4GHZ میانگین: مصرف برق:6/8W

  480,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 680,000 تومان

  نوع دستگاه : Wireless Router DSL/VDSL مدل محصول:   FRITZ_Box7330 ADSL پورت ها:-POEWR-LAN/WAN-USB-DSL /TEL-FON نوع آنتن:2.4GHZ میانگین: مصرف برق:8/11W

  680,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 293,000 تومان

  نوع دستگاه : FRITZ-Box Fon مدل محصول:  C5 امکان  اتصال از طریق:ِDECT باطری: Li-Ion battery, 750mAh

  293,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 1,152,000 تومان

  نوع دستگاه : Wireless Router DSL/VDSL مدل محصول:  FRITZ_Box7490  پورت ها:-POEWR-LAN/WAN-USB-DSL /TEL-ISDN نوع آنتن:.5GHz,2.4GHZ میانگین: مصرف برق:8/11W

  1,152,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 573,000 تومان

  نوع دستگاه : Wireless Router DSL/VDSL مدل محصول:  FRITZ_Box7430  پورت ها:-POEWR-LAN/WAN-USB-DSL / نوع آنتن:.2.4GHZ میانگین: مصرف برق:8/11W

  573,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول