لیست محصولات این تولید کننده Fritz!box

 • 209,000 تومان

  نوع دستگاه:FRITZ-DECT  مدل محصول:DECT 200 میانگین مصرف برق 1.5W

  209,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 219,000 تومان

  نوع دستگاه : FRITZ-Box Fon مدل محصول: M2 امکان  اتصال از طریق:ِDECT باطری: Li-Ion battery, 750mAh

  219,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 260,000 تومان

  نوع دستگاه : FRITZ-Box Fon مدل محصول: MT-F امکان  اتصال از طریق:ِDECT باطری: Li-Ion battery, 750mAh

  260,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 293,000 تومان

  نوع دستگاه : FRITZ-Box Fon مدل محصول:  C5 امکان  اتصال از طریق:ِDECT باطری: Li-Ion battery, 750mAh

  293,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 293,000 تومان

  نوع دستگاه : FRITZ-Box Fon مدل محصول:  C4 امکان  اتصال از طریق:ِDECT باطری: Li-Ion battery, 750mAh

  293,000 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول