لیست محصولات این تولید کننده Sangoma

 • 0 تومان

  – 2 پورت FXO شهری – اتصال آسان با USB به سرور – توان مصرفی پایین – بدون نیاز به آداپتور جداگانه و تامین برق با USB – سازگاری با USB2 و USB1  

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت دو پورت E1 – قابل استفاده با سیستم استریسک و Microsoft Lync – قابل اتصال با سوکت PCI به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – 60 تماس همزمان روی 2 خط E1 – انتقال دیتای دوطرفه با سرعت 4096Mbps

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت دو پورت E1 – قابل استفاده با سیستم استریسک و Microsoft Lync – قابل اتصال با سوکت PCI به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – 60 تماس همزمان روی 2 خط E1 – انتقال دیتای دوطرفه با سرعت 4096Mbps – دارای اکو کنسلر سخت افزاری برای کاهش پردازش CPU و افزایش کیفیت تماس

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت تلفنی استریسک – دارای 4 پورت FXO شهری و 1 پورت FXS داخلی – قابل اتصال با سوکت PCIe به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – تشخیض سخت افزاری دیتاهای فکس – بدون نیاز به اتصال ماژول FXS/FXO – مناسب برای شرکت های کوچک برای صرفه جویی در هزینه ها – دارای اکو کنسلر سخت افزاری برای کاهش پردازش CPU و...

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت تلفنی استریسک ماژولار – قابلیت اتصال تا 4 پورت BRI و ماکزیمم 2 پورت FXS یا FXO – قابل اتصال با سوکت PCIe به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – دارای اکو کنسلر سخت افزاری برای کاهش پردازش CPU و افزایش کیفیت تماس – تشخیض سخت افزاری دیتاهای فکس – مناسب برای شرکت های کوچک برای صرفه جویی در...

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت دو پورت E1 – قابل استفاده با سیستم استریسک و Microsoft Lync – قابل اتصال با سوکت PCIe به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – 60 تماس همزمان روی 2 خط E1 – انتقال دیتای دوطرفه با سرعت 4096Mbps  

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت تلفنی استریسک – دارای 1 پوت E1 و 4 پورت FXO شهری و 1 پورت FXS داخلی – برقراری 34 تماس همزمان از طریق خطوط مخابرات – قابل اتصال با سوکت PCI به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – تشخیض سخت افزاری دیتاهای فکس – بدون نیاز به اتصال ماژول FXS/FXO – دارای اکو کنسلر سخت افزاری برای کاهش پردازش CPU...

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – 2 پورت FXO شهری – اتصال آسان با USB به سرور – توان مصرفی پایین – بدون نیاز به آداپتور جداگانه و تامین برق با USB – سازگاری با USB2 و USB1

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت دو پورت E1 – قابل استفاده با سیستم استریسک و Microsoft Lync – قابل اتصال با سوکت PCI به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – 60 تماس همزمان روی 2 خط E1 – انتقال دیتای دوطرفه با سرعت 4096Mbps

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت دو پورت E1 – قابل استفاده با سیستم استریسک و Microsoft Lync – قابل اتصال با سوکت PCI به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – 60 تماس همزمان روی 2 خط E1 – انتقال دیتای دوطرفه با سرعت 4096Mbps – دارای اکو کنسلر سخت افزاری برای کاهش پردازش CPU و افزایش کیفیت تماس

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت تلفنی استریسک – دارای 4 پورت FXO شهری و 1 پورت FXS داخلی – قابل اتصال با سوکت PCIe به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – تشخیض سخت افزاری دیتاهای فکس – بدون نیاز به اتصال ماژول FXS/FXO – مناسب برای شرکت های کوچک برای صرفه جویی در هزینه ها – دارای اکو کنسلر سخت افزاری برای کاهش پردازش CPU و...

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول
 • 0 تومان

  – کارت تلفنی استریسک ماژولار – قابلیت اتصال تا 4 پورت BRI و ماکزیمم 2 پورت FXS یا FXO – قابل اتصال با سوکت PCIe به تمامی مادربوردهای موجود در بازار – دارای اکو کنسلر سخت افزاری برای کاهش پردازش CPU و افزایش کیفیت تماس – تشخیض سخت افزاری دیتاهای فکس – مناسب برای شرکت های کوچک برای صرفه جویی در...

  0 تومان
  تماس بگیرید
  خرید محصول